You have no items in your shopping cart.
Search
Filters

Galeri Boşluğu Güvenlik Ağı 4mm-55mm PA Düğümsüz

Galeri Boşluğu Güvenlik Ağı 4mm-55mm PA Düğümsüz TSE 1263 uygunluk belgesine sahip
,
,
₺36,00 excl tax
PRICE BREAKS - The more you buy, the more you save
Quantity
1+
2+
5+
10+
20+
Price
₺36,00
₺27,00
₺21,60
₺18,90
₺18,00
- +

Ürün Detayı : 4mm-55mm düğümsüz

Hammmade : PA

Ürün Birimi : m²

Halat Detay : 6mm/8mm

Örme Yaka : 6mm

Ürün Detayı : 4mm-55mm düğümsüz

Hammmade : PA

Ürün Birimi : m²

Halat Detay : 6mm/8mm

Örme Yaka : 6mm